Načítání...

PODZEMI.org

Fotogafie starých důlních děl, štol, jeskyní, tunelů, stok, kolektorů...
❮❮Sdílet

Štola sv. Jiří - Malý Beranov

Občas také jako Štola Tříkrálová.

Ústí největší dědičné štoly sv. Jiří, jež byla v mapě z r. 1761 nazyvána rovněž Tříkrálová se nachází u Malého Beranova.
V náhorní části nad štolou byla řada oobvalů a šachet. Šachty byly plné vody a z tohoto důvodu bylo přistoupeno k založení štoly na jejich odvodnění.

Štola byla ražena od roku 1603 a již v roce 1621 měla tři čtvrtě km délky. Počátkem 18. století štolu vyčistili dva saští havíři, kteří zde nalezli rudy obsahující stříbro. Na základě toho dostali povolení k těžbě. Dle důlní mapy z roku 1761 je štola ražena směrem k sz. V 728 metrech délky se dělí na dvě větve, které dohromady dosahují délku 1024 metrů. Ke štole přináležely tři šachty. Šachta sv. Prospera, Liščí šachta a šachta sv. Mauricia. Těžba byla ukončena počátkem druhé poloviny 18. století. Jako zajímavost se uvádí ze starých zpráv, že ve štole se nalézá jakási Bílá síň, kaverna vyrubaná ve sněhobílém křemenu.

Stav štoly po speleologickém průzkumu ZO ČSS Cunicunulus Jihlava z r. 2007 je takovýto: Ústí štoly je v této době otevřeno, přepaženo před lety beranovskou továrnou Partex betonovou zídkou, která uměle zvýšila hladinu vody ve štole., neboť ze štoly čerpala užitkovou vodu. Nachází se ve dvoře na soukromém pozemku rodinného domku, jejíž majitel rovněž využívá užitkovou vodu ze štoly.

Po snížení hladiny u vstupu do štoly na únosnou mez, lze proniknout do délky 290 metrů, kde následuje zával. Před závalem je krátká rozrážka doleva, kterou lze projít suchou nohou. Asi po deseti metrech končí čelbou. Na závalu samém byla zjištěna přístrojem nasavač univerzal poměrně vysoká koncentrace kysličníku uhličitého. Zával se zřejmě postupně zvětšuje, neboť při poslední návštěvě před dvaceti lety bylo možné skulinou na vrchu závalu vidět pokračování štoly, téměř po strop zatopené vodou.. Nyní byla štola zasutá souvisle.v celém profilu. K tomuto zřejmě přispívá i železniční trať na Brno, která v kopci kříží štolu a při projíždění vlaků dochází ve štole k velmi znatelným otřesům.

V současné době je vstup do štoly přes oplocený soukromý pozemek problematický a častějším návštěvám, nebo jakýmkoli úpravám ve štole nebyl ani předchozí, ani nynější majitel nakloněn.