Načítání...

PODZEMI.org

Fotogafie starých důlních děl, štol, jeskyní, tunelů, stok, kolektorů...
❮❮Sdílet

Štola v Křižíkově ulici - Jihlava

V roce 1986 Jihlavští speleologové ze ZO ČSS Cunicunulus Jihlava po dobu několika akcí čistili neznámou štolu, která ústí ve skalní stěně na dvorku za rodinným domkem v Křižíkově ulici.
Ústí štoly se podařilo vyčistit a krátce za ústím odstranit zával. Při odstraňování závalu se uvolnilo větší množství vody. Po odtečení vody byl zával vybrán a podařilo se proniknout asi metr vysokou chodbou do délky osmi metrů, kde následuje další zával. S jeho zmáháním již nebyl majitel pozemku srozuměn.