Načítání...

PODZEMI.org

Fotogafie starých důlních děl, štol, jeskyní, tunelů, stok, kolektorů...
❮❮Sdílet

Milovská štola - Babí díra - Křížánky, České Milovi

Milovská štola, lidově nazývaná též Babí díra, se nachází v katastru obce Moravské Křižánky. Je ražena ve směru přibližně JJZ a je dlouhá 58 m. Počva v ústí a prvních metrech štoly je zvýšena nasypanou hlušinou, za ní je v délce asi 20 m nadržena důlní voda o hloubce až 40 cm. Ve štole jsou zřetelné dvě tektonické poruchy, první a drobnější z nich je ve vzdálenosti cca 20 m od vchodu, druhá, větší, asi 15 m před čelbou. Na čelbě je vytesaný kříž. Ačkoliv historické prameny uvádí těžbu Fe rud u Křižánek, tato štola však byla ražena od roku 1831 jako průzkumné dílo k nalezení ložiska ušlechtilých kovů podnikatelem Francem Beránkem z Hluboké. Goethitové náteky na několika místech u konce štoly svědčí o přítomnosti sulfidů v nadloží a tím i možné přítomnosti polymetalického zrudnění.

Jiří Sobotka