Načítání...

PODZEMI.org

Fotogafie starých důlních děl, štol, jeskyní, tunelů, stok, kolektorů...
❮❮Sdílet

Flascharův důl - Nový svět B - Odry

Historické důlní dílo Flascharův důl pochází z přelomu 19. a 20. století, kdy v oblasti Nízkého Jeseníku kulminoval rozmach břidlicového průmyslu. Na konci 19. století je ve statistikách slezského průmyslu uvedeno 52 činných závodů zabývajících se těžbou a zpracováním břidlice. V lokalitě Nový Svět nedaleko od Oder, ve které se nachází také Flascharův důl je evidováno 7 zaniklých důlních děl po těžbě břidlice.

Archivně doloženou těžbu břidlice ve Flascharově dolu lze datovat do 80. let 19. století, kdy se do Oder přestěhoval obchodník a pozdější majitel kamenolomu Gustav Mauler. Další vlastníci pozemků bývalých břidlicových dolů Johann Fadle a Stefan Foltas, pocházeli z blízké obce Veselí a provozovali nepříliš rozsáhlou těžbu břidlice pro stavební účely. Pravděpodobně nedostatek finančních prostředků na modernizaci dolu přiměl v roce 1898 vlastníky dolu k přenechání dolu do pronájmu hranickému podnikateli Aloisi Jamborovi. Avšak brzy na to vstupuje do břidlicového podnikání v lokalitě Nový Svět významný investor JUDr. Karel Flaschar, který důl kupuje, rozšiřuje jej a modernizuje. Johanna Fadle, bývalého vlastníka dolu jmenuje svým zástupcem.

JUDr. Karel Flaschar vyrazil poblíž stávajícího dolu novou štolu, která sleduje břidlicové ložisko a propojil tuto štolu s původním dolem 18 metrovým větracím komínem. Tato štola je v dochované důlní mapě nazvána „Štolou Hortenzie, což je křestní jméno manželky JUDr. Karla Flaschara. V blízkosti dolu byly vybudovány dřevěné baráky, které sloužily jako zázemí pro pracovníky dolu. Počet zaměstnanců dolu odhadujeme na 20 lidí. Pravděpodobně z této doby pochází jediná dochovaná fotografie břidlicového dolování na Odersku.

Po rozpadu Rakousko-Uherska se JUDr. Flaschar s rodinou odstěhoval do Štýrského Hradce a těžba břidlice v lokalitě Nový Svět zanikla. Johann Fadle, druhá významná osobnost oderského břidlicového dolování, uvádí ve sčítacích operátech v letech 1910 a 1921 jako svou pracovní činnost pouze zemědělství, nikoliv těžbu břidlice. Až do roku 1935 však zůstal vlastníkem pozemků, na kterých se důl nachází, což mu teoreticky umožňovalo těžbu provozovat. V roce 1946 byl v 79 letech vysídlen do Německa. Z dostupných zdrojů je zřejmé, že těžba ve Flascharově dolu byla ukončena ve 20. letech 20. století.

Flascharovým dolem dnes nazýváme dvoupatrové důlní dílo v lokalitě Nový Svět u Oder. Horní patro dolu, v historických mapách nazýváno „štola Johann je starší a velká část vytěžených komor je již zborcena.

Spodní patro dolu, zvané „štola Hortenzie po manželce Karla Flaschara, je dochováno v téměř netknutém stavu. Patra dolu jsou propojena 18 metrovým větracím komínem.

Prohlídkový okruh začíná ve štole Hortenzie, prochází 200 metrů dlouhou slednou chodbou do těžební komory. V této komoře se nachází jedna z největších geologických zajímavostí Flascharova dolu, částečně vytěžená vrása. Těžbou břidlice bylo odhaleno čelo vrásy, stěny komory kopírují její ohyb, což umožňuje horninu pozorovat nejen v řezu, ale také ve směru ohybu vrásy, která se prolíná celou komorou.