Načítání...

PODZEMI.org

Fotogafie starých důlních děl, štol, jeskyní, tunelů, stok, kolektorů...
❮❮Sdílet

Kutiště Bílý Kámen - Jihlava - Bílý Kámen

Historické kutiště, téměř zapomenuté, neboť se o něm nezmiňují ani historické prameny. Dokonce není zakresleno ani ve starých důlních mapách. Jedná se zde o první etapu těžby drahých kovu na Jihlavsku spadající do druhé poloviny 13. století a jde o tzv. těžbu “do dne”. Šachty zde byly raženy do takové hloubky, kam dopadalo denní světlo a úzkostlivě sledovaly tah rudni žíly. Rudní žíla ve směru SZ - JV byla sledována v délce 225 m jednou řadou šachet, po nichž se dochovalo 27 jam (pinek o průměru okolo 10 m a hloubky do 5 m. Haldy okolo šachet vytvářejí souvislý pás. Toto důlní dílo se do dnešních dnů dochovalo v naprosto neporušeném stavu, neboť místo pro svoji nepřístupnost nebylo zatím znečištěno odpadky. Vzhledem k tomu, že se zde jedná
o šachetní dolováni, je na dně jedné z jam provedena pro názornost imitace zapažení šachty.