Načítání...

PODZEMI.org

Fotogafie starých důlních děl, štol, jeskyní, tunelů, stok, kolektorů...
❮❮Sdílet

Ovčín - Ovčín u Havlíčkova Brodu

Ve středu lesa se nachází uzavřená šachta, která ještě během druhé světové války sloužila jako přístup do podzemních chodeb, ve kterých probíhal průzkum německé armády směřující k nalezení ložisek uranu. Podle pamětníku je šachta hluboká asi 60 metrů. Nyní se asi v 1/3 hloubky nachází betonový poklop. U šachty jsou betonové bloky, které byly součástí důlního výtahu.