Načítání...

PODZEMI.org

Fotogafie starých důlních děl, štol, jeskyní, tunelů, stok, kolektorů...
❮❮Sdílet

Na Skalce - Jihlava

Původně středověká štola ze které zbyl jež jen výtok důlní vody. Zavalené ústí štoly přeměněno na studánku. Jedná se tak o pozůstatek dolování.

Studánka na kraji města, nedaleko Telečské ulice a silnice do Pístova, se nachází v otevřeném terénu. Místní pramen je populární mezi obyvateli Jihlavy a často navštěvovaný. V roce 1926 zde byla postavena zděná stavba nad výtokem důlní vody, kterou vybudoval stavitel Dyntar. Na kamenné tabulce je vyryto: „Úber Anregung des Versschönerungsvereins IGLAU errichtet 1926“ (což lze přeložit jako „Na památku zřízeno Okrašlovacím spolkem Jihlava roku 1926“).

V polovině listopadu 2010 proběhla rekonstrukce studánky, během které byly opraveny zdi, dveře, kanalizace a terén okolo objektu.