Načítání...

PODZEMI.org

Fotogafie starých důlních děl, štol, jeskyní, tunelů, stok, kolektorů...
❮❮Sdílet

Jílovský tunel I. - Žampach - Jílové u Prahy

Jílovský tunel I. je železniční tunel č. 111 na katastrálním území Jílové u Prahy na železniční trati Praha – Vrané nad Vltavou – Čerčany/Dobříš v km 21,255–21,351 mezi stanicí Jílové u Prahy a zastávkou Luka pod Medníkem.

Roku 1882 České obchodní dráhy zprovoznily místní dráhu Nusle–Modřany převážně pro potřeby modřanského cukrovaru. Trať byla roku 1897 prodloužena do Dobříše, roku 1900 byla dostavěna odbočka do Jílového u Prahy, která se zde napojila na již existující trať z Čerčan. V závěru druhé světové války byl tunel využíván jako podzemní továrna Omega I (krycí název Blaumeise I), kam byla přesunuta válečná výroba. Po válce byl tunel opět zprovozněn. Z výjezdového portálu se jede na Žampašský viadukt.
Tunely na trati Skochovický, Libřický, Davelský, Jarovský, Pikovický, Jílovský I, Jílovský II a Klínecký patří neodmyslitelně k romantice trati 210 běžně nazývané Posázavský Pacifik.

Tunel se nachází v geomorfologické oblasti Středočeská pahorkatina, celku Benešovská pahorkatina s podcelkem Dobříšská pahorkatina s okrskem Jílovská vrchovina.
Geologické podloží v oblasti je tvořeno z proterozoických metobazitů, granodioritů, porfyrů, keratofyrů jílovského pásma, metamorfovanými břidlicemi a drobami.
Tunel leží v nadmořské výšce 290 m, je dlouhý 96,25 m.

Jednokolejný tunel je na trati Vrané nad Vltavou – Dobříš mezi stanicí Jílové u Prahy a zastávkou Luka pod Medníkem v údolí Sázavy. Byl proražen roce 1881 v úbočí vrchu pod Včelním Hrádkem. Stavba trati byla zadána firmě Osvald Životský a J. Hrabě, dokončena byla na jaře 1900 a uvedena do provozu 1. května 1900.

Zdroj: Wikipedia