Načítání...

PODZEMI.org

Fotogafie starých důlních děl, štol, jeskyní, tunelů, stok, kolektorů...
❮❮Sdílet

Štola v Hruškových Dvorech - Jihlava

Ústí štoly se nachází ve svahu pod Hruškovými Dvory, poblíž náspu železniční trati na Brno. Přístup je k ní od silnice po pěšině za viaduktem trati směr Jihlava Hruškovy Dvory.Ústí se nalézá asi 100 metrů po pěšině od silnice. Nejde o štolu pod Hruškovými Dvory zmiňovanou např Dr. J. Koutkem, která se nacházela v údolí Jihlávky směrem k Helenínu.Tato popisovaná štola je pokusné dílo, které bylo při výstavbě rodinných domků nad ní zaváženo hlínou. a dnes tj. roku 2007 je pouze 2,5 metrů dlouhé. Ústí je volně přístupné. V okolí se nachází několik jam po šachticích. Před štolou se nachází malá halda a vstupní prostora štoly je dnes zanášena odpadky.