PODZEMI.org

Fotogafie starých důlních děl, štol, jeskyní, tunelů, stok, kolektorů...
❮❮

0. patro - Zlaté Hory

Průzkumná štola