Načítání...

PODZEMI.org

Fotogafie starých důlních děl, štol, jeskyní, tunelů, stok, kolektorů...
❮❮Sdílet

Štola Ludvíka - Telecí

Štola Ludvika se nachází na s. okraji CHKO Žďárské vrchy, v katastru obce Telecí u Poličky. Ústí štoly je částečně zasuté nadložními svahovými hlínami a tvoří nízkou plazivku s úklonem asi 45°. Hned za vstupem je na pravé straně vyrubána komora, další komora je vyrubána asi po dalších 6 m. Celý tento úsek je zaplavený vodou o max. hloubce asi 0,6 m. Za druhou komorou je pokračování štoly zaneseno základkou do výše asi 1,3 m, dále je pak štola otevřená v plném profilu. Generální směr díla je přibližně sv., azimut cca 70°. Štola je ve staničení cca 40 m ukončena závalem nebo spíše rozplavenou výplní zasypané šachty, do které s největší pravděpodobností ústila. Strop štoly je zvláště v úvodní části poměrně nestabilní a hrozí závalem.

Ve vzdálenosti 45-50 m od ústí je na povrchu obval na místě zasypané šachty. Situace štoly vzhledem k obvalu naznačuje, že se jednalo o odvodňovací (dědičnou) štolu. Vzhledem k poměrně malé kubatuře odvalu se jednalo o málo rozsáhlé důlní dílo. Těžba železné rudy u Telecího probíhala v létech 1841-1864, krátce pak 1870-1871, a poměrně chudá ruda byla dodávána do kadovských železáren. V roce 1841 se vytěžilo pouhých 460 mír rudy, v roce 1843 zde pracovali dva horníci, v roce 1864 5 horníků. Mezi roky 1945 a 1950 zde probíhal průzkum ložiska železné rudy asi 400 m jv. od štoly byla v těchto létech ražena šachta, dnes již aplanovaná. V této době byl důl Ludvíka pravděpodobně znovu vyzmáhán a ve štolách vyraženy dvě zmíněné komory, které sloužily jako příruční skladiště trhavin a rozbušek. V první komoře je na pravé stěně zabetonována menší ocelová schránka pravděpodobně k uložení rozbušek. V druhé komoře je v pravé stěně vylámána větší schránka opatřená betonovou zárubní pro uložení trhaviny dle velikosti prostory uložené množství nepřesahovalo řádově desítky kg. Štola Ludvíka je registrované zimoviště netopýrů s výskytem zvláště vrápence velkého.

Jiří Sobotka