Načítání...

PODZEMI.org

Fotogafie starých důlních děl, štol, jeskyní, tunelů, stok, kolektorů...
❮❮Sdílet

Štola sv. Jana Evangelisty - Jiřetín pod Jedlovou

Štola Jan Evangelista je turisticky zpřístupněný pozůstatek po těžbě stříbrné rudy na severozápadním úbočí Křížové hory u Jiřetína pod Jedlovou v okrese Děčín v Ústeckém kraji.

Historie těžby stříbra
Štola byla založena v roce 1781, dosahuje délky 460 m, celková délka chodeb je 640 m. Navazovala na další štoly v okolí. V Jiřetíně pod Jedlovou jsou známy čtyři štoly a jedna šachta. Celková délka všech známých chodeb je 800 metrů.
Štola byla vyhloubena v horninách proterozoického stáří - fylitické droby (650 miliónů let). Začátek dolování v Jiřetíně pod Jedlovou byl v 16. století, v celém tolštejnském panství již v 15. století. První písemná zmínka je z roku 1474, další pak z roku 1484, kdy král Vladislav II. Jagelonský povolil Šlejnicům veškeré dolování na tomto panství.Těžil se zde stříbronosný galenit a chalkopyrit (rudy olova a mědi), vyskytuje se i sfalerit (zinková ruda) a v nepatrné míře arzenopyrit. Rudy byly vázány na kalcitové a křemen-kalcitové žíly. Dále zde byly zastiženy křemenné a křemen-ankeritové žíly bez zrudnění.
Těžba v těchto oblastech nebyla nikdy příliš výnosná, probíhala do vyčerpání žil v první polovině 17. století, na ukončení těžby měl vliv i mor a třicetiletá válka. Další práce se datují na konec 18. století a poslední pokusy o obnovu těžby byly v období 1890 až 1910.

Veřejné zpřístupnění
Pro veřejnost poprvé zpřístupněna Spolkem pro cizinecký ruch v Jiřetíně pod Jedlovou dne 1. května 1935. Její provoz byl ukončen ke konci 2. světové války. Poté byla štola mimo provoz a v polovině 70. let 20. století byl vchod pro havarijní stav odstřelen. Novodobým průzkumem chodeb v roce 1989 byl zjištěn téměř nezměněný stav, a proto bylo rozhodnuto o zpřístupnění části chodeb pro veřejnost. V roce 1992 byl vybudován nový vstup do štoly.
Štola Jan Evangelista byla otevřena dne 7. srpna 1999 pro veřejnost v délce 360 m. Součástí zpřístupněného dolu se stala i štola Kryštof z 1. poloviny 16. století, kde též byl vybudován nový vstup. Dnes slouží jako technická část štoly Jan Evangelista.
Současně se zpřístupněním štoly byla otevřena hornická naučná stezka Údolím Milířky, v roce 1998 bylo otevřeno hornické muzeum v budově bývalé fary v Jiřetíně. Autorem výtvarně zajímavých vstupenek do štoly, muzea i některých dalších objektů v okolí (rozhledna Jedlová, hrad Tolštejn) je místní grafik a fotograf Jiří Stejskal.

Dostupnost
Štola sv. Jana Evangelisty se nachází asi 700 metrů západně od autobusové zastávky Jiřetín pod Jedlovou, nám. a od místního infocentra. Vchod do štoly leží při silnici druhé třídy č. 264, vedoucí z Varnsdorfu do Rybniště. Nedaleko štoly se na silnici č. 264 napojuje cyklotrasa č. 3052, která dále vede přes Křížovou horu a Jedlovou do Chřibské. Nejbližší železniční zastávkou je Horní Podluží na regionální dráze Rybniště–Varnsdorf. Nejbližší rychlíkovou stanicí je nádraží Rybniště na železniční trati č. 081, vzdálené od štoly zhruba 4,5 km.

Zdroj: Wikipedia.com